Site menu:

your trust LED supplier

LED product
| LED七段显示器 | 点阵LED | LED发光管 | LED像塑管 | LED光块和光柱 | LED光条 | LED灯具

| 5x7点阵 | 5x8点阵 | 5x9点阵 | 6x7点阵 | 8X8点阵 | 16x16点阵 | 5x7双色 | 5x7 RGB颜色 | 5x8双色 | 5x8 RGB颜色 | 8X8双色 | 8X8 RGB颜色

| 0.7 inch | 1.0 inch | 1.1 inch | 1.2 inch | 1.6 inch | 2.0 inch | 3.0 inch | 4.0 inch
Total:360 itemes

PICProductSizeP/N datasheet
0.7英寸高5x7 LED点阵
0.7英寸高5x7 LED点阵 12.70 x 17.80mmBL-M07A571,BL-M07B571
0.7英寸高5x7 LED点阵
0.7英寸高5x7 LED点阵 12.70 x 17.80mmBL-M07C571,BL-M07D571
点阵LED2.54毫米5X7
点阵LED2.54毫米5X719.96 x 27.94mmBL-M10A571,BL-M10B571
点阵LED2.54毫米5X7
点阵LED2.54毫米5X712.70 x 17.80mmBL-M10C571,BL-M10D571
点阵LED2.54毫米5X7
点阵LED2.54毫米5X712.70 x 17.80mmBL-M10E571,BL-M10F571
点阵LED显示3毫米5X7 BI-结肠
点阵LED显示3毫米5X7 BI-结肠12.70 x 17.80mmBL-M11A571,BL-M11B571
点阵LED显示3毫米5X7 BI-结肠
点阵LED显示3毫米5X7 BI-结肠12.70 x 17.80mmBL-M11A571xx,BL-M11B571xx
点阵LED显示3毫米5X7 BI-结肠
点阵LED显示3毫米5X7 BI-结肠12.70 x 17.80mmBL-M11C571xx,BL-M11D571xx
点阵LED显示3毫米5X7 BI-结肠
点阵LED显示3毫米5X7 BI-结肠12.70 x 17.80mmBL-M11E571xx,BL-M11F571xx
1.2英寸高5x7 LED点阵
1.2英寸高5x7 LED点阵 22.80 x 39.10mmBL-M12A571,BL-M12B571
1.2英寸高5x7 LED点阵
1.2英寸高5x7 LED点阵 22.75 x 31.80mmBL-M12A572,BL-M12B572
1.2英寸高5x7 LED点阵
1.2英寸高5x7 LED点阵 25.00 x 42.00mmBL-M12A573,BL-M12B573
LED点阵显示屏1.6英寸5X7
LED点阵显示屏1.6英寸5X729.4 x 44.9mmBL-M16A571,BL-M16B571
2.0英寸高5x7 LED点阵
2.0英寸高5x7 LED点阵 37.80 x 53.10mmBL-M20A571,BL-M20B571
3.0英寸高5x7 LED点阵
3.0英寸高5x7 LED点阵 56.90 x 79.80mmBL-M30A571,BL-M30B571

Total 17 products  1st Page Previous  Next  last Page  Page#1/2Page  15 products/Page

5x7点阵LED显示屏